Sceny z życia pozamałżeńskiego

Sceny z życia pozamałżeńskiego - Manuela Gretkowska; Pietucha Piotr Utknęłam w połowie daawnooo temu, ale nadal chcę przeczytać, by mieć zdanie.